KOMMANDE

 

14/1   Gammeldanskurs 

18/1    BarraBazz, arr. Motionererna

21/1   Gammeldanskurs

28/1   Gammeldanskurs avslut.

1/2     Fernandoz, arr. Motionererna

10-11/2  Utställning Mats Jonsson

15/2   Mickes, arr. Motionererna

17-18/2  Utställning Mats Jonsson

24-25/2  Utställning Mats Jonsson

 29/2  Bob Stevens, arr. Motionererna 

3/3     Medlemsmöte

3/3     Bo Krister tolkar Dan Andersson

14/3   ThorGörans, arr. Motionererna 

14/3   Daff, Daff för barn

19/3   Årsmöte 

28/3   Strike, arr. Motionererna 

11/4   Engdahls, arr. Motionererna 

 25/4  Jive, arr. Motionererna 

9/5     Ola&Jag, arr. Motionererna

11/5   Kakmässa

23/5   Finezze, arr. Motionererna