Här kommer alla evenemang/händelser att finnas, under resp rubrik  kommer det att finnas mer och läsa

DriveinBio är planerad att genomföras den 3 september på parkeringen. Kanske jommer det en hemlig gäst. Se kommande information

 

  På grund av Corona epedemin är all verksamhet inställt och Folkets hus är nerstängkt till 10 grader men detta kommer när vi får möjlighet

 

 Uppskjutet tills vidare