Ett medlemsmöte kommer att hållas 2 gånger om året efter önskemål av medlemmarna där det finns möjlighet att ställa frågor till Styrelsen och få mer kontakt med det som sker på Ramviks folketshus. Samtidigt blir det en möjlighet att knyta medlemmarna till sig och ge lite tillbaka till alla som ställer upp för att driva föreningen vidare. Det är trots allt Tillsammans vi skall vi skall få Ramviks Folketshus att fungera och bli vad vi vill att det skall vara. Ett centrum i bygden.

Det första mötet blir den 26/11 med  föredrag  och bildvisning av Mikael Eriksson som berättar om sin resa i Mongoliet och fika. Det blir också dragning av medlemslotteriet