Ramviks Folketshus jourlista 2020-2021

2020                                                         2021 

V: 1, 9, 17, 26, 34, 42, 50,            5, 13, 21, 29       Gullan 070-2161688

V 2, 10, 18, 27, 35, 43, 51,          6, 14, 22, 30        Ulf K 070-5173549

V: 3, 11, 19, 28, 36, 44, 52,          7, 15, 23, 31        Magnus 0736591209

V 4, 12, 20, 29, 37, 45, 53,          8, 16, 24,32          Helena 070-6178960

V: 5, 13, 21, 30, 38, 46,               1, 9, 17, 25, 33     Emma 070-2467448

V: 6, 14, 22, 31, 39, 47,               2, 10, 18, 26, 34  Tina 070-5345488

V: 7, 15, 23, 32, 40, 48,              3, 11, 19, 27, 35   Mona 0709131339

V: 8, 16, 24, 33, 41, 49,              4, 12, 20, 28, 36   Ejvind 0706727023

 

ALLA JÄMNA VECKOR SOM ÄR RÖD MARKERAD SKA SOPTUNNORNA DRAS UT.