Ramviks Folketshus jourlista –2024

 

V: 19, 27, 35, 43, 51, 7 Anna Wallanger 073-6006008

V: 20, 28, 36, 44, 52, 8 Eivind 070-6727023/Emma 070-2467448

V: 13, 21, 29, 37, 45, (2025 1, 9 Helena Westerlund 070-6040210

V: 14, 22, 30, 38, 46, 2, 10 Tina Källman/Tjärnlund 070-5345488

V: 15, 23, 31, 39, 47, 3, 11 Mona Öhlund 070-9131339

V: 16, 24, 32, 40, 48 4, 12 Peter Gradin 0735-449619

V: 17, 25, 33, 41, 49, 5, 13 Bo Fälldin 070-3106723

V: 18, 26, 34, 42, 50 6, 14 Corinne Kristoffersson 070-5941836

Alla ojämna veckor ser du till att soptunnan står på parkeringen.

Alla ojämna veckor på torsdagar så har motionärerna dans, så vi har städet efter den, att man tar den antigen på torsdag kväll eller någon dag efter om det inte är uthyrt.

Jouren ser över om det är någon uthyrning under sin vecka, eventuellt skriver in ny bokning. Att man skriver in i kalendern på kontoret vilken lokal, om det ska vara någon utrustning, ordna fika, se till att allt som ska vara kommer på plats, låser upp och igen efter evenemanget.

Se över: Foajén: uppe och nere sopa/torka och damma. Toaletter: torka porslinet, borsta ur toaletter, torka golv.

Kök: Torka av luckor, bänkar, golv vid behov. Orkester loge: Städa toalett, duschrum och logen. Städa A,B,C-sal och Rotrundan/scen torka/sopa av om behov finns, torka av borden. Torka trappen, ev dammsuga mattor/torka golven i våra entréer.

Fylla på pappershanddukar, toalettpapper, tvål om behov finns.

Ta hem och tvätta kökshanddukar och förkläden.

Tömma sopor/sopsäck, tömma återvinning i groventrén.

Se till att vaserna med blommor har vatten.

Sanda och skotta entréerna, vid postlådan. Sand finns i garaget eller under paviljongen, nyckel finns i garaget innanför dörren på vänster sida. Brandutgångarna ska hållas fri från snö.

Posten tas in 2 ggr/vecka och läggs på kontoret.

Jourtelefon kopplas om varje söndag kväll till din telefon.

På kontoret finns det en gumm/gubb lista som gärna hjälper till om vi har behov.

Vid större evenemang så måste vi hjälpas åt.

Om man inte kan en dag/vecka så är det ens ansvar att byta med någon annan på listan.

Sista dagen på jouren så skriver vi in om det varit någon uthyrning under din vecka, lista finns på kontoret.

Om vi hjälps åt och pratar med varandra så går det mycket bättre.