C-salen är 50 kvm och köket är 20 kvm

Lokalen är utmärkt för mindre sammankomster och styrelsemöten.

Till C-salen finns tillgång till kök, se bild nedan.

Csal

  

 Kök för B- och C-sal.