Verksamhetsberättelse 2020

Ramviks Folkets Hus-förening

 

Pga av Corona-utbrottet har Ramviks Folkets Husförening haft ovanligt lite verksamhet. Dock har vi varit en av få som verkligen försökt att fortsätta med corona-anpassad verksamhet trots restriktionerna.

Innan Corona-utbrottet i mitten av mars 2020 hann vi med att ha Boogie Woogie- och Rock n´roll-afton med Ronnie Sahlén och Chris O´berg Band.
Tyvärr blev Knutsbalen återigen inställd pga för få anmälda.

Corona-utbrottet och de efterföljande restriktionerna gjorde tyvärr att vi fick ställa in ett antal planerade evenemang. Nostalgikvällen 70-tal med ca 400 bokade biljetter skulle ha gått av stapeln 28 mars men blev först framflyttat till hösten och sen inställt. De som har köpta biljetter kommer att kunna använda dessa när evenemanget blir av.

Även Vårkonserten med Emmas Drängar och Hälsokören blev inställd.

Motionärernas torsdagsdanser har av naturliga skäl blivit inställda.

Pga av Corona-situationen har Emmas Drängar inte haft några körövningar.

Nationaldagsfirandet blev inställt pga corona-situationen.

Under juli och halva augusti hade vi som vanligt en loppis i gång som var mycket popuär.

På sensommaren blev corona-situationen bättre och vi startade det vi kallade Corona-träffar, vilket blev mycket lyckat. Första träffen var den 31 juli och vi gästades av Klas Norberg och Erik Eurenius. Rotundan användes med gles corona-säker dukning. Vi gjorde ytterligare fyra Corona-träffar under hösten (Ronnie Sahlén och Pär-Åke Stockberg, Ellinor & Peter duo, Titti och Ehrling och Andreas Nilsson gästade) och alla var mycket uppskattade både av besökare och artister. Vi fick skapa en Corona-säker situation med avstånd och fikat fick special hanteras vilket gjordes med den äran av Gullan och Mona. Fikat var mycket uppskattat då det var olika mackor med fantastiskt pålägg varje gång och kaffet serverades med en termos för två personer per bord. Vi hade ytterligare Corona-träffar planerade men fick kasta in handduken i mitten av oktober.

Under hösten skulle vi haft en Allhelgona-pubafton med bandet som vi tyvärr var tvungna att ställa in. Även Ramvikskörens 95års-jubileum med Nylands Järn, Nostalgikvällen, ett medlemsmöte med bildvisning och en Julkonsert med Holmsten Trio med gäster fick ställas in pga Corona-pandemin.

Under hösten kom vi äntligen till att taket på Rotundan kunde bytas och detta gjordes efter att vi blivit beviljade bidrag från både Boverket och Härnösands kommun.

Vi fick även ett Corona-bidrag från Folkets Hus och Parker på 100 000 kr vilket var mycket tacksamt då det mesta av den inkomstbringande verksamheten och uthyrningen stannat av pga Corona-pandemin.

Den minskade verksamheten har möjliggjort att fokus kunnat läggas på en del annat och glädjande nog så fungerar hemsidan www.ramviksfolketshus.se nu mycket bra och uppdateras kontinuerligt. Dock har den under året legat nere vid några tillfällen pga tekniska problem hos leverantören.
Det har också inneburit att vi kunnat göra en inventering av vilka underhållsbehov som finns på fastigheten och det kommer att ligga till grund för kommande beslut kring underhåll och renoveringar.
Föreningen är numer registrerad hos Bolagsverket som ideell ekonomisk förening och denna registrering medför också att alla myndighetsärenden kan skötas digitalt.
Hissen är besiktigad och kommunens energisamordnare har varit på besök.

Under året initierades ett medlemslotteri vilket innebar att alla som betalt medlemsavgift under 2020 (före 20201031) deltog i en utlottning av två presentkort från Hotell Höga Kusten.
Lotteriet medförde att vi fick ett relativt stort antal ny medlemmar, dock är det många gamla medlemmar som betalar medlemsavgiften vissa år men inte andra.
Medlemsantalet (Antal familjer) uppgår till 80 st år 2020.