VERKSAMHETSBERÄTTELSE
RAMVIKS FOLKETS HUS

2022

Sammanträden

Under året har vi haft 9 styrelsemöten.

Årsmöte hölls den 10 mars.

Uthyrningar

Under året har i RFH hållits aktiviteter vid 102 tillfällen.

Den 24 april hade vi musikcafe med Andreas Nilsson.

Den 10 maj Alfons Åberg teater för barn. Bla blev skolan inbjuden.

Pubkvällen kunde äntligen genomföras den 21 maj. Nora Bad Boys stod för underhållningen.

Vårcafe den 29 maj med Emmas Drängar, Pop Up kör/Hälsokören.

Även i sommar har vi haft loppis med stor tillströmning.

23 oktober underhöll Club 64 trio. En härlig trio med ett upplyftande program.

Även i år, den 29 oktober, hade Mat- och Hantverksmässa med 26 utställare. Uppskatta både av utställare och besökare. Vi hade försäljning av korv, kaffe,smörgåsar,samt hembakat kaffebröd bakat av ”bagare från byn”. Stort tack för det!

Julkonsert den 4 dec genomfördes av Emmas Drängar, Pop Up kören/Hälsokören, samt Sussanne Engström. Ett populärt och uppskattat framträdande.

Polstjärnan har regelbundna möten i lokalerna.

Dansföreningen Motionererna hyr varannan vecka vår/höst.

Emmas Drängar övar i lokalerna varje vecka vår/höst.

SPF pensionärsförening hyr regelbundet.

Ekonomi

Elförbrukningen är en stor post i vår ekonomi och består av 25% av föreningen totala kostnader

Försäkring uppgår till 49064 kr.

Fiberanslutningen är klar, vi har därför investerat i router.

Lägenheten är fortfarande inte uthyrd.

Toaletterna i entrén har målats. Arbetet utfördes av Ramviks IF inför sitt 100-års jubileum. Ett Stort Tack för detta.

Medlemsantalet har i år ökat till 150 st

Beträffande övrig ekonomiskt resultat, hänvisas till Resultat och Balansräkningen

Slutord

Styrelsen vill på detta sätt tacka alla enskilda och föreningar som genom utnyttjande av våra lokaler och välvilja stöttat vår verksamhet. Vår förhoppning är att även i fortsättningen ha ett gott samarbete med alla som utnyttjar våra lokaler.

Magnus Hellsten, ordf

Tina Källman Tjärnlund, v ordf

Helena Westerlund, sekr

Ingrid Hasselgren, kassör

Lennart Eriksson, ledamot Ulf Källman, ledamot

Mona Öhlund, ledamot

Ann-Kristin Leiderud, supp

Birger Bylund, supp

………………………………………….. ………………………………………………....