Valberedningen
Hans Rosengren
072-2240442
 
Ingrid Hasselgren
070-2348068
 
Ann-Kristin Leiderud

070-4077926