Dessa lokaler finns för uthyrning

Rotundan

A-salen

B-salen

C-salen

C-salen med kök