Här läggs äldrebokningar in

24 sept           Rotundan      Corona-tråff med Karin och Åke Wiberg