Rotundan, vår största lokal på 340 m2 finns plats för 500 personer.
Dukning kan göras för ca 300 personer.

Scen med loge ligger i angränsning till både kiosk och kök.

 

 

 

.