Den största lokalen  på 340 kvadrat meter där det finns plats för max 500 personer
Dukning kan göras för 300 personer och ändå få gott om plats för att dansa.

Det finns scen med loge och lokalen ligger angränsad till både kiosk och kök.

 

 

 

.